وبلاگ

بایگانی دسته ها مقالات آموزشی

راهنمای مطالعه

آزمون دستیاری نزدیک است و مرور بیشتر مطالب، به شما کمک می کند که نزدیک به آزمون هر چه بهتر بتوانید مطالب را جمع و جور کنید و برای آزمون آماده شوید. باید برنامه داشته باشید! ممکن است از برنامه تان عقب بیفتید، اما برنامه نقطه پایان را به شما نشان می دهد، کاری می کند که سعی کنید در مدت زمان معلومی درس ها را بخوانید. یکی از پیشنهادهای من به شما برنامه .
X