بلاگ

زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

بسمه تعالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاعیه شماره ۱ ، در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید سربلندی، به اطلاع می رساند زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال (۹۶ – ۹۷) از تاریخ ۹۶/۱۱/۱ لغایت ۹۶/۱۱/۱۰ .

آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

داوطلبان شرکت درسومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی،دانشگاه‌های علوم پزشکی وآموزش و پرورش از روزسه‌شنبه،۱۸ آبان‌ تاساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه،فرصت دارندکارت ورودبه جلسه خود را دریافت کنند.
اخبار رفرنس

رفرنس زنان دستیاری سال ۹۶

رفرنس زنان دستیاری سال ۹۶ که منتظر بودیم اعلام شد. در سال های قبل رفرنس کتاب کامل دنفورث ۲۰۰۸ بود که در سال ۹۶ فصولی منتخب از آن به اضافه تعداد ۴۱ صفحه از  ۵ فصل منتخب  یازدهمین ویرایش کارنت زنان چاپ سال ۲۰۱۲  معرفی شده است. ۱- Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology/ 10 th edition. / 2008 فصول بجز ۱-۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۵-۲۶-۴۳-۴۶ تا ۵۸-۶۴ ۲– Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & .
X